บ้านอัจฉริยะ ใกล้กว่าที่คิด

Home-Builder-Smarthome-Thandee-2018-001

บ้านอัจฉริยะ ใกล้กว่าที่คิด (Smart Home) บ้านอัจฉริยะ ใกล้กว่าที่คิดบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) นวัตกรรมแห่งอนาคต คือ ระบบของบ้านที่เชื่อมต่อเข้ากับเหล่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงระบบต่าง ๆ ภายในบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถควบคุมอุปกรณ์และระบบเหล่านั้นได้ทั้งจากภายในและภายนอกบ้าน โดยการที่จะเปลี่ยนบ้านของเราให้กลายเป็นบ้านอัจฉริยะนั้น จะต้องมีองค์ประกอบหลัก 3 อย่าง ประกอบไปด้วย ระบบเครือข่ายอัจฉริยะ (Smart Home Network) หมายถึง ระบบเครือข่ายพื้นฐานของบ้านอัจฉริยะ ที่คอยทำหน้าที่เป็นตัวกลางคอยรับส่งสัญญาณระหว่างอุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ ภายในบ้าน (Smart Device) และเครือข่ายไร้สาย ระบบควบคุมอัจฉริยะ (Intelligent Control System) หมายถึง ระบบอัจฉริยะที่คอยควบคุมให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านที่มีความแตกต่างกันให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device) หมายถึง เหล่าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ภายในบ้านของเราที่รองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย และสามารถเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ เช่น ระบบไฟ ระบบรักษาความปลอดภัย กลอนประตูอัจฉริยะ หรือแม้แต่หุ่นยนต์อัจฉริยะภายในบ้าน   ในอนาคตเราจะได้พบเห็นบ้านอัจฉริยะเพิ่มขึ้น […]

เสาเอก เสาหลักของบ้าน

เสาเอก เสาหลักของบ้าน

เสาเอก เสาหลักของบ้าน เสาเอก เสาหลักของบ้าน  การสร้างบ้าน เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข มีความมั่นคงในการอยู่อาศัย ตามประเพณีไทยต้องมีการยกเสาเอก การหาตำแหน่งเสาเอกของบ้าน เจ้าของบ้านส่วนใหญ่จะมีซินแส เป็นผู้กำหนดให้ ตามประเพณี ในแต่ละท้องถิ่นก็จะแตกต่างกันบ้าง การหาฤกษ์วางเสาเอกก็เป็นเรื่องสำคัญอีกส่วนหนึ่ง เมื่อถึงวันยกเสาเอก เจ้าของบ้านก็ต้องเตรียมสิ่งมงคลที่จะใส่ไปพร้อมกับการเทตอม่อของเสาเอก ควบคู่ไปกับเสาโท เจ้าของบ้านที่เลือกสร้างบ้านด้วยบริษัทสร้างบ้านก็จะมีโอกาสได้หาฤกษ์การลงเสาเอกที่ตรงกับดวงชะตาของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวิถีชีวิตของคนไทยที่อยู่คู่กันมานาน

สร้างรั้วไม่ให้มีปัญหา

Home-Builder-Renovation-Thandee-2018-fench01-ql

สร้างรั้วไม่ให้มีปัญหา สร้างรั้วไม่ให้มีปัญหา รั้วที่สร้างตามแนวเขตที่ดินจะมี 2 ปัญหาใหญ่ๆ คือ การสร้างล้ำเขตที่ดิน และสร้างรั้วสูงเกินไป ทำอย่างไรไม่ให้มีปัญหากับการสร้างรั้วบ้านตัวเองหรือเมื่อเพื่อนบ้านสร้างรั้ว จึงควรดูไม่ให้ผิดกฎหมายทั้งเพื่อความปลอดภัยและเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง รั้วที่ดิน รั้วบ้าน ต้องไม่ล้ำเขตที่ดิน รั้วที่ดิน รั้วบ้าน ต้องไม่ล้ำเขตที่ดิน เขตที่ดินในที่นี้คือทั้งใต้ดินและบนอากาศ ดังนั้นทั้งโครงสร้างฐานราก และส่วนต่างๆ ของรั้วต้องไม่เกินเขตที่ดิน การทำฐานรากรั้วจึงเป็นฐานรากตีนเป็ด และการตั้งเสารั้วไม่เอียงล้ำแนวที่ดิน สำหรับกรณีการทำรั้วร่วมกันกับเพื่อนบ้าน จะใช้ฐานรากปกติโดยวางโครงสร้างรั้วไว้กึ่งกลางเส้นแบ่งที่ดิน โดยรับผิดชอบค่าก่อสร้างและการดูแลรักษาร่วมกัน กฎหมายเรื่อง รั้วที่ดินรั้วบ้าน รั้วที่ดินรั้วบ้าน หรือกำแพงที่สร้างติดกับถนนหรือทางสาธารณะ รั้วนั้นจะสร้างได้สูงไม่เกิน 3 เมตร โดยวัดจากระดับทางเท้าหรือถนนสาธารณะ แต่ถ้าสูงเกินกว่า 3 เมตร ต้องเว้นระยะห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่าความสูงของรั้ว รั้วหรือกำแพงหัวมุมถนน รั้วหรือกำแพงที่อยู่มุมถนนสาธารณะ ซึ่งถนนกว้างตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป และมีมุมหักน้อยกว่า 135 องศา ต้องปาดมุมให้มีระยะไม่น้อยกว่า 4 เมตร และทำมุมกับแนวถนนสาธารณะเป็นมุมเท่าๆ กัน ดังนั้นหากใครจะซื้อที่ดินหัวมุมถนนลักษณะดังกล่าว จะต้องเสียที่ดินส่วนมุมนั้นไป สร้างรั้วต้องขออนุญาต รั้วถือเป็นสิ่งปลูกสร้าง กรณีสร้างรั้วติดกับถนนหรือที่ดินสาธารณะ […]