เสาเอก เสาหลักของบ้าน

เสาเอก เสาหลักของบ้าน 

การสร้างบ้าน เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข มีความมั่นคงในการอยู่อาศัย ตามประเพณีไทยต้องมีการยกเสาเอก การหาตำแหน่งเสาเอกของบ้าน เจ้าของบ้านส่วนใหญ่จะมีซินแส เป็นผู้กำหนดให้ ตามประเพณี ในแต่ละท้องถิ่นก็จะแตกต่างกันบ้าง การหาฤกษ์วางเสาเอกก็เป็นเรื่องสำคัญอีกส่วนหนึ่ง เมื่อถึงวันยกเสาเอก เจ้าของบ้านก็ต้องเตรียมสิ่งมงคลที่จะใส่ไปพร้อมกับการเทตอม่อของเสาเอก ควบคู่ไปกับเสาโท เจ้าของบ้านที่เลือกสร้างบ้านด้วยบริษัทสร้างบ้านก็จะมีโอกาสได้หาฤกษ์การลงเสาเอกที่ตรงกับดวงชะตาของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวิถีชีวิตของคนไทยที่อยู่คู่กันมานาน

thandee 2018 co., ltd.
เสาเอก เสาหลักของบ้าน