บ้านอัจฉริยะ ใกล้กว่าที่คิด
(Smart Home)

บ้านอัจฉริยะ ใกล้กว่าที่คิด
บ้านอัจฉริยะ (Smart Home) นวัตกรรมแห่งอนาคต คือ ระบบของบ้านที่เชื่อมต่อเข้ากับเหล่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงระบบต่าง ๆ ภายในบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถควบคุมอุปกรณ์และระบบเหล่านั้นได้ทั้งจากภายในและภายนอกบ้าน โดยการที่จะเปลี่ยนบ้านของเราให้กลายเป็นบ้านอัจฉริยะนั้น จะต้องมีองค์ประกอบหลัก 3 อย่าง ประกอบไปด้วย

  1. ระบบเครือข่ายอัจฉริยะ (Smart Home Network) หมายถึง ระบบเครือข่ายพื้นฐานของบ้านอัจฉริยะ ที่คอยทำหน้าที่เป็นตัวกลางคอยรับส่งสัญญาณระหว่างอุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ ภายในบ้าน (Smart Device) และเครือข่ายไร้สาย
  2. ระบบควบคุมอัจฉริยะ (Intelligent Control System) หมายถึง ระบบอัจฉริยะที่คอยควบคุมให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านที่มีความแตกต่างกันให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device) หมายถึง เหล่าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ภายในบ้านของเราที่รองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย และสามารถเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ เช่น ระบบไฟ ระบบรักษาความปลอดภัย กลอนประตูอัจฉริยะ หรือแม้แต่หุ่นยนต์อัจฉริยะภายในบ้าน

 

ในอนาคตเราจะได้พบเห็นบ้านอัจฉริยะเพิ่มขึ้น เนื่องจากทำให้การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยนั้นสะดวกสบาย ทั้งในด้านของการอยู่อาศัย ความปลอดภัย หรือการประหยัดไฟ แต่เมื่อมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสีย ที่ผู้ใช้ต้องคอยระมัดระวัง และเลือกใช้ระบบที่สามารถไว้วางใจได้ เพื่อความปลอดภัยของการอยู่อาศัยของเรา
ที่มา : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เรียบเรียงโดย ดร.นิว
26 aug 2022

thandee 2018 co., ltd.
Home-Builder-Smarthome-Thandee-2018-001